Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2019

1429 98f2
Reposted frommiischa miischa
0954 3fb6 500
Reposted frommiischa miischa
Sponsored post

June 03 2018

Zniszczyłam siebie , próbując naprawić innych 🖕💔

Znowu śledzę cię w snach, nie ma ciebie, nie ma nas

Taconafide “Wiem”

June 02 2018

Na razie widzisz we mnie tylko przyjaciółkę , jednakże wiem , że jeżeli dalibysmy sobie szanse na pewno byłaby to najlepsza decyzja podjęta dotychczas 🌹🖕

“Nowy rozdział”

Od dziś zaczynam wszystko od nowa, nie wracam do przeszłości , do tych wszystkich zaklamanych ludzi , chce w końcu być wola, chce po porostu być sobą.

May 04 2018

3498 dfcb 500
Reposted frommalinove malinove

April 14 2018

1553 d708 500
Reposted fromtfu tfu

January 14 2018

7239 e0a4 500

November 29 2017

2098 0828
Reposted fromhysterie hysterie viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 26 2017

October 22 2017

3956 b340

September 17 2017

2662 65b8 500

July 10 2017

April 09 2017

April 02 2017

1581 4ea3
Reposted fromuoun uoun

February 21 2017

February 14 2017

June 28 2015

June 21 2015

Play fullscreen
Reposted byfakeplastictreescheshiresmile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...